ไม่ว่าทางจะยาวไกลแค่ไหน ต้องเริ่มจาก "ก้าวแรก" เสมอ

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 11, 2551

ก่อนวัยเรียน เตรียมอนุบาล

ABC + Alpha Friends : print ได้เลย http://www.smbsd.org/uploaded/reading/images/One_page_Alphafriends.pdf http://www.edina.k12.mn.us/cornelia/classrooms/kindergarten/pilcher/Meet_Alphafriends.htm http://www.starfall.com/ni/download/level-k-bl/bl-abc.pdf Phonics + body language http://www.starfall.com/n/level-k/index/play.htm?f แบบฝึกหัดสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน http://www.first-school.ws/INDEX.HTM http://www.enchantedlearning.com/categories/preschool.shtml http://www.tlsbooks.com/preschoolworksheets.htm http://www.kidzone.ws/ http://www.homeeducationresources.com/FREEpreschool.htm http://www.kinderplans.com/content.cfm?pageid=120 http://www.underfives.co.uk/wrksheet.html http://www.kizclub.com/ http://www.preschoolprintables.com/ http://schoolexpress.com/fws/cat.php?id=2247 http://english-avenue.com/?gclid=CKPg2YOaqZUCFQH4egodQQ5ejw ระบายสี ปริ๊นท์ได้เลย http://www.colouringbookpages.co.uk/ http://www.educationalcoloringpages.com/disney.html http://www.artistshelpingchildren.org/coloringprintouts.html http://www.coloring.es/ http://www.printactivities.com/ http://www.free-coloring-pages.com/activity.htm ระบายสีพูห์และผองเพื่อน http://www.fun-with-pictures.com/winnie-the-pooh-and-friends-coloring-pages.html http://www.eeyorespatch.co.uk/Colouring.html http://www.coloring-book.info/coloring/coloring_page.php?id=74 http://www.fredscorner.nl/winnie_the_pooh_coloring_book.html ระบายสี Barney และเพื่อน http://www.coloringpages.net/barney.html http://www.outer-limit.net/coloring/barneypages.shtml http://coloringbookfun.com/barney/ ระบายสี Thomas and Friends http://webpages.charter.net/mortickles/coloring.htm แบบฝึกหัดเลข และเกมส์ตัวเลข http://www.sudokucollection.com/sp/Sudokux.html http://www.bravekidgames.com/printables_brave_kid_sudoku.php http://www.freemathworksheets.net/ http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/ http://www.mathworksheetwizard.com/ http://www.math-drills.com/ http://www.summerschoolmath.com/Index.html http://rapidshare.com/files/140828859/3-4-5_Years_My_Book_of_Coloring_at_the_Zoo.pdf http://www.billybear4kids.com/worksheets/start.html http://www.mathfactcafe.com/ http://www.math-drills.com/ http://themathworksheetsite.com/ http://www.kanid.com/ http://www.school.net.th/library/snet2/index.html http://www.dekgeng.com/ http://www.takesa1.go.th/~sanpalarn/test%20final/content.htm